12 Budoyo Lingsem Nayaka Praja Kabupaten Banjarnegara

Kalih welas  Budoyo Lingsem Nayaka Praja Kabupaten Banjarnegara, inggih puniko :

 1. Lingsem menawi telat anggenipun pangkat makarya.
 2. Lingsem menawi mboten nderek apel enjing.
 3. Lingsem menawi asring mboten pangkat makarya tanpo alesan utawi katrangan
 4. Lingsem asring nyuwun ajin mboten pangkat makaryo
 5. Lingsem makarya tanpo tancang ingkang gumathuk
 6. Lingsem wangsul menawi dereng dumugi titi wancinipun
 7. Lingsem asring nilaraken papan pakaryan tanpo alesan ingkang wigati
 8. Lingsem makarya tanpo kinanthenan tanggel jawab
 9. Lingsem menawi pakaryan ngantos kapinten
 10. Lingsem menawi ngagem busono sragam mboten rapih soho atribut ingkang jangkep
 11. Lingsem mboten ngalampahi pangibadatan, jumbuh kaliyan agami saha kapitadosan
 12. Lingsem menawi mboten nderek njagi aruming asma nayaka praja.


"0" Komentar
Berikan Komentar Anda